BACK TO EXPLORE

ทางเชื่อมแยกปทุมวัน เปิดให้บริการวันนี้วันแรก

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สัญจรไปมาภายในย่านสยาม

“ทางเชื่อมแยกปทุมวัน” พร้อมเปิดให้บริการ ด้วยแนวคิดการออกแบบอารยสถาปัตย์และพื้นที่ศิลป์สาธารณะ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมประกวดตั้งชื่อทางเชื่อมใหม่ของกรุงเทพมหานคร
• พันธมิตรพลังสยาม (Siam Synergy) คืนกำไรสู่สังคม ปรับปรุงทางเชื่อมแยกปทุมวัน  ตอกย้ำย่านสยามในฐานะจุดศูนย์กลางยอดนิยมทุกยุคทุกสมัย
• อำนวยความสะดวกสูงสุดให้แก่ผู้ที่สัญจรในย่านสยามที่เพิ่มขึ้นมากทุกปี  ด้วยแนวคิดการออกแบบอารยสถาปัตย์ (Universal Design) เพื่อคนทุกกลุ่มรวมถึงผู้สูงอายุและ บุคคลทุพพลภาพ 
• ทางเชื่อมแยกปทุมวัน มีแรงบันดาลใจจากชื่อสี่แยกปทุมวัน สะท้อนออกมาเป็นงานศิลป์ Abstract รูปใบบัวลอยอยู่กลางสระน้ำ จับมือหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ยกระดับเป็น Art District แห่งสำคัญของกรุงเทพมหานคร
• เชิญชวนประชาชนร่วมประกวดตั้งชื่อลานลอยฟ้าใหม่กลางกรุงเทพมหานครผ่าน www.siam-synergy.com

กรุงเทพฯ– สมาคมการค้าพลังสยาม หรือที่รู้จักกันในนามพันธมิตรพลังสยาม (Siam Synergy) พร้อมด้วยผู้ประกอบการในย่านสยาม พร้อมเปิดทางเชื่อมแยกปทุมวัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สัญจรไปมาภายในย่าน ด้วยการออกแบบอารยสถาปัตย์ (Universal Design) เป็นการคืนกำไรให้สังคม

ย่านสยาม ถือเป็นย่านที่เป็นหัวใจสำคัญของกรุงเทพมหานคร ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจความเจริญทางด้านเศรษฐกิจการค้า การศึกษา ศิลปะนวัตกรรม ที่ได้รับความนิยมจากคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเสมอมา ในปัจจุบันมีจำนวนผู้สัญจรในพื้นที่ย่านสยามเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จากการศึกษาในปี 2558 ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พบว่าสะพานลอยคนเดินบริเวณเหนือสี่แยกปทุมวัน ซึ่งเดิมเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์  สยามดิสคัฟเวอรี่  และสยามสแควร์นั้น มีสภาพเก่าและแคบ ไม่สามารถรองรับการขยายตัวของปริมาณคนเดินเท้าในอนาคตที่คาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเติบโตไม่ต่ำกว่า 4.9 % ต่อปี และอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 9.83% ต่อปีอีกทั้งสภาพเดิมไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุหรือผู้พิการสามารถสัญจรบนทางเชื่อมได้ทั่วถึงตลอดสี่แยก จึงได้ทำการปรับปรุงทางเชื่อมแยกปทุมวันทั้งหมดตั้งแต่ปี 2559ด้วยงบประมาณของเอกชน ให้มีความสวยงามเหมาะสมที่จะรองรับคนทุกกลุ่ม รวมถึงผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน โดยทางเชื่อมแยกปทุมวันแห่งนี้ มีแรงบันดาลใจจากชื่อสี่แยกปทุมวัน จึงมีใบบัวเป็นร่มเงาให้คนเดินได้โดยรอบ 

นอกจากนี้ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจะร่วมมือจัดพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นย่านแห่งศิลปะ (art district)  เป็นศูนย์รวมสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินไทย และต่างประเทศ จัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง และเนื่องในโอกาสปฐมฤกษ์เปิดทางเชื่อมแยกปทุมวันเป็นครั้งแรกนี้ ได้รวบรวมศิลปินสตรีทอาร์ทชื่อดังของไทยซึ่งมีชื่อเสียงในต่างประเทศ ทั้งแนวกราฟฟิตี้ อิลลัสเตรชั่น ดรออิ้ง และเพ้นท์ติ้ง รวมทั้งสิ้น 13 ศิลปิน ประกอบด้วย ยุรี เกนสาคู, P7 หรือ พีระพงศ์ ลิ้มธรรมรงค์, จักรกฤษณ์ อนันตกุล, รักกิจ ควรหาเวช, Mathee Modern Dog, TRK, Pruch Sintunava, Peap Tarr & Lisa Mam, Mauy, JECK BKK, Floyd, และชาญณรงค์ ขลุกเอียด  มาร่วมสร้างสีสีนให้กับอินสตอลเลชั่นอาร์ทบนใบบัว นับเป็นการรวมตัวของศิลปินสตรีทอาร์ทชั้นนำของไทยที่มาร่วมกันสร้างปรากฏการณ์งานศิลปะใจกลางกรุงเทพฯ ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่ง

มหานครทั่วโลก ล้วนแล้วแต่มีลานลอยฟ้าในย่านสำคัญ เพื่อการสัญจรที่ปลอดภัยและสะดวกสบายของประชาชนเขื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนหลัก รวมทั้งเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก เช่น Highline New York, Seoul Sky Garden, Promenade plantée Paris

ทั้งนี้ พันธมิตรพลังสยามขอเชิญชวนประชาชนทุกคน ประกวดตั้งชื่อทางเชื่อมแยกปทุมวันแห่งใหม่นี้ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000บาท  ติดตามรายละเอียดและกติกาการประกวดตั้งชื่อ พร้อมส่งชื่อเข้าประกวดได้ทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองว่า "สมัครประกวดตั้งชื่อทางเชื่อมแยกปทุมวัน” มายัง บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถ.พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือส่งทางอีเมลล์ siam_synergy@siampiwat.com, sstradeassociation@gmail.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 ประกาศผลวันที่ 14 กันยายน 2560 และเผยแพร่ผลงานพร้อมชื่อเจ้าของ ผลงานที่ได้รับรางวัลทาง www.siam-synergy.com