BACK TO EXPLORE

VIZ CARD : Experience Gourmet Journey 2020 (Red Sun)

25 พฤศจิกายน 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563

ช้อปและสะสมยอดซื้อครบ 60,000 บาทขึ้นไป ภายใน 1 วัน ที่สยามเซ็นเตอร์ และ/หรือ สยามดิสคัฟเวอรี่
รับสิทธิ์รับประทานอาหารกลางวันฟรี 2 ที่นั่ง* ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 13.00 น. ที่ร้าน Red Sun ชั้น 2 สยามเซ็นเตอร์ (รวม 20 รางวัล / รางวัลละ 2 ที่นั่ง)

เงื่อนไข
• โปรโมชั่นเฉพาะสมาชิก VIZ Card ที่มียอดซื้อครบตามเงื่อนไขเท่านั้น
• สมาชิกฯ จะต้องเข้าร่วมรับประทานอาหารตามรายการอาหาร และวันเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนดให้ เท่านั้น
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกฯ ที่ติดต่อลงทะเบียนก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน
• 1 สมาชิก ต่อ 2 ที่นั่ง รวม 20 รางวัล ตลอดรายการ
• สิทธิพิเศษข้างต้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือ เป็นของรางวัลอื่นๆ ได้
• พนักงาน บจ. เดอะมอลล์กรุ๊ป / ดิ เอ็มโพเรียม / สยามพารากอน / สยามพิวรรธน์ / บริษัทฯ ในเครือ / ผู้แทนขาย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้สิทธิ์เพื่อขอรับบริการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก การให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ตรวจสอบสิทธิ์ และขอรับสิทธิ์ที่ VIZ Counter ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์ หรือ ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ โทร. 0-2658-2222