BACK TO EXPLORE

สมัครบัตร VIZ White Card รับทันที บัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex มูลค่า 200 บาท

1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2562

รับทันที บัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex มูลค่า 200 บาท*
· สำหรับผู้ที่มาสมัครบัตร VIZ White Card พร้อมมีใบเสร็จที่มียอดซื้อ ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป (1 ใบเสร็จขึ้นไปภายในวันเดียวกัน)

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

จุดสมัครรับสมัครบัตร VIZ Card:
1. VIZ Lounge SIAM CENTER ชั้น G
2. VIZ Lounge SIAM DISCOVERY ชั้น G


เงื่อนไขรายการส่งเสริมขาย :
1. นำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้า (สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่) มาแลกรับของสมนาคุณภายในวันเดียวกัน ไม่รวมร้านค้าจาก Department Store, Gourmet Market, Food Hall และ Power Mall)
2. เฉพาะลูกค้าสมัครสมาชิกใหม่ VIZ White Card เท่านั้น
3. สิทธิ์แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex มูลค่า 200 บาท
   · จำกัด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์/ วัน/ แคมเปญ / ใบเสร็จที่มียอดซื้อ ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป (1 ใบเสร็จขึ้นไป)/ 3 ศูนย์การค้า สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่)
   · รับบัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex มูลค่า 200 บาท
   · จำกัดจำนวน 300 รางวัล/ เดือน/ 3 ศูนย์การค้า สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่)/ ตลอดรายการ
4. บัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex มูลค่า 200 บาท หมดเขต 31 พฤษภาคม 2563
5. เงื่อนไขบัตรชมภาพยนตร์เป็นไปตามที่ Major Cineplex กำหนด
6. ทางศูนย์การค้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดมูลค่าของสมนาคุณ
7. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆได้
8. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับของสมนาคุณอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ไม่สามารถนำมาแลกรับของสมนาคุณอื่นๆ ได้อีก
9. สงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด
10. การแลกรับของสมนาคุณต่างๆ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าด้วยตัวเองเท่านั้น
11. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้นหรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือ มอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของสมนาคุณเท่านั้น
12. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ + บัตรประชาชน และ เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
13. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
14. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของสมนาคุณ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15. สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมการส่งเสริมการขายเฉพาะลูกค้าสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
16. พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า, พนักงานขายของร้านค้าเช่า, พนักงานบริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด และบริษัทฯ ในเครือทั้งหมดรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการส่งเสริมการขาย
17. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ VIZ Lounge
18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
19. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
20. ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด