BACK TO EXPLORE

Win Round Trip to New York to Discover Street Culture

สัมผัสแหล่งกำเนิดสตรีทคัลเจอร์ไกลถึงนิวยอร์ค เพียงแค่มาช้อปที่สยามดิสคัฟเวอรี่

สยามดิสคัฟเวอรี่ชวนคุณมาร่วมเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่จะได้ไปสัมผัสประสบการณ์ถึงแหล่งกำเนิดสตรีทคัลเจอร์ไกลถึงนิวยอร์ค ที่เรียกได้ว่ารวมความสตรีทเอาไว้ครบ เมื่อคุณช้อปครบทุก 2,000 บาท ภายในศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่

รับคูปอง 1 ใบ กรอกรายละเอียดให้ครบ เพื่อลุ้นรับตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ – นิวยอร์ค จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม ถึง 27 มีนาคม 2562

พิเศษ : กลุ่มลูกค้าสมาชิก VIZ CARD รับคูปอง X3
จุดแจกคูปอง :  Redemption Counter ชั้น G และจุดแคชเชียร์
เงื่อนไขรายการ
1.  หมดเขตการรับชิ้นส่วนวันที่ 27 มีนาคม 2562
2.  จับรางวัลวันที่ 9 เมษายน 2562 ที่ สยามดิสคัฟเวอรี่
3.  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 16 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2562 ที่ Redemption Counter ชั้น G , VIZ Card Counter ชั้น G และ Information Counter ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
4.  ผู้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล และชำระค่าใช้จ่ายอื่นหากมีการเปลี่ยนแปลงตั๋วเดินทาง
5.  ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
6.  ผู้โชคดีสามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 31 ต.ค. 2562 (ระยะเวลา 6 เดือน)
7.  ของรางวัลสำหรับผู้ที่ใช้จ่ายในสยามดิสคัฟเวอรี่เท่านั้น
8.  ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องพำนักอาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
9.  ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นๆได้
10.  พนักงานบริษัทฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
11.  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาเงื่อนไข ข้อกำหนดหรือของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด