BACK TO EXPLORE

อยู่อย่างไรให้มีความสุข โลกก็เป็นสุขด้วย

อยู่อย่างไรให้มีความสุข โลกก็เป็นสุขด้วย
ทำให้โลกยั่งยืน ได้เวลาเปลี่ยนความคิดใหม่

อย่าเคยชินกับการใช้ชีวิตจนไปทำลายโลก แค่เปลี่ยนความคุ้นเคยเล็กๆ ก็จะนำไปสู่การรักษาโลกให้คงอยู่กับเรานานขึ้นได้แล้ว
จากข้อมูลวิทยาศาสตร์ต่างๆ ทำให้เห็นว่า หายนะของมนุษยชาติกำลังใกล้เข้ามาทุกขณะ ถ้าอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น 1.5 องศาเซลเซียส โลกจะอยู่ในสถานการณ์วิกฤตทันที วันนี้เราได้นำแนวคิดมาฝากจากการพูดคุยบนเวที “การอยู่กับโลกอย่างไรให้ยั่งยืน” ในงาน TheEnDay ซึ่งจัดโดย Ecotopia x Environman งานนี้มีวิทยากรจากผู้ที่ทำงานกับสิ่งแวดล้อมในสายต่าง อาทิ คุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล พิธีกรผู้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม, ดร.ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศทางทะเล รองคณบดีคณะประมง ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คุณภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร, คุณวีนัส อัศวสิทธิถาวร ผู้อำนวยการ Enterprise Brand Management Office SCG และคุณธันณี ศรสกุลไชยรัก เจ้าหน้าที่ผู้จัดการโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (UNEP)
และนี่คือ 10 วิธีอยู่กับโลกอย่างไรให้ยั่งยืนและมีความสุข
1. Human Centric ไม่ควรอยู่ในความคิดแล้ว

มนุษย์ไม่ใช่ศูนย์กลางของโลก ไม่ได้ยิ่งใหญ่ที่สุด โลกอาจจะไม่ต้องการเราก็ได้ แต่เราต้องการโลก การสร้างความเข้าใจในข้อมูลวิกฤติ Climate Change สำคัญมาก คำพูดที่ว่า รักษ์โลก แต่ไม่เข้าใจจริงๆ มันอาจจะไม่ช่วย มันไม่ใช่เรื่องของอนาคต แต่มันเป็นเรื่องที่มาถึงแล้ว

2. ใช้หลัก Circular Economy
คือระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่นำเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดครบวงจรตั้งแต่การผลิต บริโภค การกำจัดของเสีย ไปจนการนำมาใช้ใหม่ ของเสียของที่อื่น อาจจะเป็นประโยชน์ของอีกที่หนึ่งก็ได้

3. จับมือแล้วเดินไปด้วยกัน
เรื่องโลกร้อนเป็นเรื่องของทุกคน ไม่สามารถทำคนเดียวได้ ต้องมีเครือข่าย พันธมิตรที่ช่วยประสานพลังกัน4. การเข้าใจระบบนิเวศ จะทำให้อยู่ในโลกได้อย่างปลอดภัย
ทุกอย่างต่างพึ่งพาอาศัยกัน และต่างมีผลกระทบต่อกัน เช่น การใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์ การใช้เคมีในผัก ไม่ได้ทำให้เกิดการสะสมสารพิษทั้งในผักและดินอย่างเดียว แต่ส่งผลให้แมลงหายไปจากพื้นที่ พืชไม่ได้รับการผสมพันธุ์ พืชกลายเป็นอาหารให้สัตว์ สัตว์โดนฉีดยาปฏิชีวนะกลายเป็นอาหารให้มนุษย์ มนุษย์ได้รับสารพิษทางอ้อมจากทั้งพืชและจากสัตว์ ทำให้ดื้อยาได้ง่าย

5. แยกขยะให้เป็นนิสัยในชีวิตประจำวัน
รู้ไหมว่า เศษอาหารสร้างก๊าซมีเทนสูงมาก? ถ้าเราแยกเศษอาหารออกจากขยะต่างๆ ได้จะทำให้ลดก๊าซมีเทนได้อย่างมาก และสามารถนำเศษอาหารนั้นไปทำปุ๋ยหมักได้

6. เก็บภาษี single use plastic เฉพาะตัว
ตั้งกฎให้ตัวเองไปเลยว่า เมื่อไหร่ที่ใช้ single use plastic จะเก็บภาษีตัวเองไปจ่ายเข้ากองทุนต่างๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม แต่ทางที่ดี งดใช้ไปเลยจะดีที่สุดนะ

7. วางแผนการใช้น้ำมันให้ดี
จะเดินทางไปไหน กำหนดจุดให้เรียบร้อย เดี๋ยวนี้ Google map เป็นตัวช่วยในการกำหนดเส้นทางได้อย่างดี นอกจากจะช่วยกะเวลาได้แล้ว ยังช่วยคำนวณระยะทางได้ด้วยว่า ไปเส้นทางไหน ประหยัดสุด ลดการสร้างก๊าซคาร์บอนมากที่สุด8. ใช้พลังงานสะอาด
เช่นการใช้โซล่าเซลล์ ลดการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน ใช้รถไฟฟ้า ลดการใช้น้ำมัน การสร้างมลพิษ

9. สร้างพื้นที่สีเขียวให้เพิ่มขึ้น
ปัจจุบันระบบนิเวศผิดเพี้ยนไปจากการที่เรารุกล้ำสิ่งแวดล้อมมากเกินไป ต้นไม้เป็นตัวควบคุมอุณหภูมิโลกด้วยการดึงคาร์บอนไว้ แล้วปล่อยอ๊อกซิเจนออกมา ยิ่งต้นไม้มากเท่าไหร่ ยิ่งมีผลให้ชะลอการเกิดโลกร้อนมากเท่านั้น

10. ทำอย่างต่อเนื่อง และทำด้วยความรับผิดชอบ
อย่าทำเพียงแค่เป็นกระแสแล้วหายไป อาจจะเริ่มต้นด้วยการท้าทายตัวเองตามกฎ 21-days rule คือ ลองลดขยะให้ได้ 21 วัน ต่อเนื่องกัน แล้วมันจะกลายเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมของเราไปเองโดยปริยาย ดูแลชีวิตเราและชีวิตโลกได้ด้วยการเลือก เพื่อให้โลกใบนี้อยู่ได้อย่างเป็นสุขและยั่งยืนไปอีกนานๆ

YOU MAY ALSO LIKE