BACK TO EXPLORE

ของขวัญแห่งมิตรภาพจากนิทรรศการ Great and Good Friends

ของขวัญแห่งมิตรภาพจากนิทรรศการ Great and Good Friends
200 ปีแห่งสายสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา

นับตั้งแต่ช่วงแรกเริ่มของความสัมพันธ์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาใช้คำว่า “Great and Good Friend” ขึ้นต้นจดหมายที่เขียนกราบบังคมทูลพระกรุณาพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรสยาม  คำขึ้นต้นอย่างเป็นทางการนี้ชวนให้หวนนึกถึงสมัยที่การติดต่อกันระหว่างรัฐบาลไทยกับสหรัฐอเมริกายังจำกัดอยู่เพียงการส่งราชทูตและหนังสือเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีเท่านั้น ซึ่งก็เป็นเครื่องย้ำเตือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศเจริญงอกงามไปมากเพียงใดตลอดระยะเวลา ๒๐๐ ปีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแห่งราชอาณาจักรไทยภาพเหมือนประธานาธิบดีแฟรงกลิน เพียร์ซภาพเหมือนประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตัน


ของขวัญที่จัดแสดงในนิทรรศการ ของขวัญแห่งมิตรภาพ: ราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๓๖๑-๒๕๖๑ ครั้งนี้นำมาจากสถาบันแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหลักสามแห่ง ได้แก่ สถาบันสมิธโซเนียน องค์การบริหารจดหมายเหตุและบันทึกแห่งชาติ (ซึ่งกำกับดูแลหอสมุดประธานาธิบดีทุกแห่ง)  และหอสมุดรัฐสภาสหรัฐอเมริกา โดยของส่วนใหญ่ถูกนำมาจัดแสดงที่กรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรก  เป็นเวลากว่าศตวรรษที่สถาบันทั้งสามแห่งได้ดูแลรักษาศิลปวัตถุอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ไว้เป็นอย่างดีเพื่อยกย่องเชิดชูความมีมิตรไมตรีจิตของราชอาณาจักรไทย  ในปัจจุบัน ของขวัญที่รวบรวมมาจัดแสดงนี้เก็บรักษาในพื้นที่ที่มีการควบคุมอุณหภูมิอันทันสมัย และมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อลดผลกระทบจากการโดนแสงแดดและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  แม้ว่าของขวัญหลายชิ้นที่มีอายุมากจะยังคงมีสภาพดี แต่บางชิ้นก็ต้องผ่านขั้นตอนการอนุรักษ์เพื่อรักษาความคงทนไว้และให้พร้อมต่อการจัดแสดง  การอนุรักษ์ของขวัญอันล้ำค่านี้ไว้เป็นอย่างดีโดยเจ้าหน้าที่ภัณฑารักษ์และนักอนุรักษ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาถือเป็นเครื่องพิสูจน์พันธไมตรีอันยืนยงระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาพระราชสาส์นจากราชอาณาจักรสยามจดหมายจากดิศ บุนนาค ถึงประธานาธิบดีเจมส์ มอนโร


มีตัวอย่างนับไม่ถ้วนที่แสดงให้เห็นถึงความช่วยเหลือและไมตรีจิตระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาที่มีต่อกันตลอดมา นิทรรศการนี้จึงเน้นไปที่ของขวัญที่มีการแลกเปลี่ยนกันในช่วงเวลาสองศตวรรษอันสำคัญนี้ และเรื่องราวของสองประเทศที่ผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยไมตรีจิตและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน  โดยสื่อสารผ่านของขวัญที่น่าจดจำฉลองพระองค์ครุยเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์กาน้ำถมทองชุดเครื่องเขียนถมทอง


เมื่อกาลเวลาผันผ่านไป สิ่งที่แสดงถึงความมั่งคั่งและเกียรติศักดิ์ในสมัยเมื่อแรกเริ่มก็ได้กลายมาเป็นของขวัญที่แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ของขวัญแต่ละชิ้นเป็นเสมือนกระจกสะท้อนให้เห็นถึงเวลาและสถานที่ที่มีเรื่องราวของของขวัญชิ้นนั้น และเช่นเดียวกับราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริกา ที่ต่างก็เคารพขนบธรรมเนียมซึ่งกันและกัน และมุ่งที่จะสานความสัมพันธ์อันดีต่อไปในอนาคต

ที่มา: greatandgoodfriends.com

YOU MAY ALSO LIKE