BACK TO EXPLORE

Celebrate Your One-In-A-Million Love

8 สิงหาคม - 12 สิงหาคม 2562

สมาชิกบัตร VIZ CARD ที่ช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ ครบ 20,000 บาทขึ้นไป นำใบเสร็จมาแลกรับ Siam Gift Card สำหรับซื้อสินค้าในกลุ่ม Fashion มูลค่า 500 บาททันที

(จำกัดรวม 150 สิทธิ์ตลอดรายการ, จำกัด 30 รางวัลต่อวัน, จำกัดการแลก Gift Card 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน, จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ, Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 30 พ.ย. 62 เท่านั้น)


เงื่อนไขการร่วมรายการ

1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ มาแลกรับ Siam Gift Card ตามเงื่อนไข ภายในวันเดียวกันเท่านั้น
2. Siam Gift Card สามารถใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้ากลุ่ม Fashion ที่ร่วมรับ Siam Gift Card เท่านั้น
3. Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 30 พ.ย. 62 เท่านั้น
4. จำกัดการแลก Siam Gift Card 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน, จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ
5. จำกัด 30 รางวัล/ วัน, จำกัดรวม 150 รางวัล / ตลอดรายการ
6. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตนเองหรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์การรับรางวัลจากบริษัทฯ เท่านั้นและต้องแลกรับรางวัลภายในวันที่ซื้อสินค้า มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี
7. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าตามที่กำหนด+บัตรประชาชน และบัตรเครดิต+เซลส์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
8. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัลหรือบัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริงหรือการจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้, ร้านทอง, การซื้อเพื่อการค้า/ ขายส่ง, การชำระค่าสาธารณูปโภคหรือซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน/ ค่าประกันชีวิต/ ค่าน้ำ/ ค่าไฟ/ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange)
9. พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการได้
10. ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของรางวัลจะหมด
11. ใบเสร็จที่ใช้แลกรับรางวัลรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว ไม่สามารถนำไปแลกของรางวัลในรายการอื่นได้อีก
12. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ เคาน์เตอร์ REDEMPTION
13. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับ Siam Gift Card ไปแล้ว ทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ Siam Gift Card ที่ได้รับไปแล้ว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายร้านค้าเช่า
15. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล/ สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด


สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน* (สำหรับการซื้อ Siam Gift Card)
เมื่อจ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
*เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการรับ Siam Gift Card / เงื่อนไขตามที่แต่ละธนาคารฯ กำหนด

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20%**
**- เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯกำหนด หากลูกค้าทำรายการผ่อนชำระกับทางธนาคารแล้วจะไม่สามารถรับสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้อีก
- ลงทะเบียน ณ จุดแลกของสมนาคุณ เคาน์เตอร์ รีเดมชั่น