BACK TO EXPLORE

Culinary Delight III – Luxury Party by the Beach (VIZ Card)

22 กรกฎาคม – 8 กันยายน 2562

12 Top Spenders(1)

ช้อปและสะสมยอดซื้อขั้นต่ำ 3 ล้านบาทขึ้นไป ที่สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่
รับ แพ๊คเกจที่พัก พร้อมเอ็กซ์คลูซีฟปาร์ตี้ 2 วัน 1 คืน ที่ บาบา บีช คลับ หัวหิน (1 รางวัล / 2 ท่าน / รวม 12 รางวัล ตลอดรายการ)


Daily Top Spenders(2)

ช้อปและสะสมยอดซื้อขั้นต่ำ 500,000 บาทขึ้นไป ที่สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่
-  เฉพาะช่วงวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2562 เท่านั้น
-  รับทันทีนาฬิการุ่น FIORE DI MAGGIO จาก SWATCH (1 รางวัล / 1 ท่าน / 1 วัน / รวม 5 รางวัล ตลอดรายการ)

เงื่อนไข: (1)Top Spenders ลำดับที่ 1-12 ของรางวัลเฉพาะสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดครบตามเงื่อนไขเท่านั้น, สงวนสิทธิ์ 1 รางวัล ต่อ 1 สมาชิก ตลอดรายการ, สมาชิกจะต้องเดินทางตามกำหนดการวันและเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนดเท่านั้น, ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้, สมาชิกสามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลภายในครอบครัวเดียวกัน อาทิ บิดา / มารดา / คู่สมรส / บุตร / พี่ / น้อง หรือผู้ซึ่งมีชื่อสกุลเดียวกันเท่านั้น, ประกาศรายชื่อ Top Spender ที่ VIZ LOUNGE ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ ภายใน 7 วันหลังจากจบรายการส่งเสริมการขาย

(2)ของรางวัลเฉพาะวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2562 เท่านั้น, ของรางวัลเฉพาะสมาชิกที่มียอดซื้อครบตามเงื่อนไขที่กำหนด, สงวนสิทธิ์ 1 รางวัล ต่อ 1 สมาชิก ตลอดรายการ, ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลที่ VIZ LOUNGE ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ ภายใน 7 วันหลังจากจบรายการส่งเสริมการาย, สมาชิกที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อขอนัดวันและเวลาเข้ารับของรางวัลที่ VIZ LOUNGE ชั้น G สยามเซ็นเตอร์เท่านั้น

(1)--(2) เงื่อนไขรวมโปรโมชั่นเฉพาะวันที่ 22 กรกฎาคม – 8 กันยายน 2562 เท่านั้น, ของรางวัลเฉพาะสมาชิก VIZ CARD เท่านั้น, สงวนสิทธิ์ให้สมาชิกที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของสมนาคุณเท่านั้น, เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัลคือใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ + บัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต), พนักงานขายของร้านค้าเช่าหากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเองไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายใดได้, เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด, บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า, กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้, ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของสมนาคุณโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า, ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ VIZ LOUNGE ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ โทร. 0 2658 2222