BACK TO EXPLORE

Experience Gourmet Journey II (พิเศษสำหรับสมาชิก VIZ Card เท่านั้น)

10 - 25 July 2019


ช้อปและสะสมยอดซื้อครบ 100,000 บาทขึ้นไป ภายใน 1 วัน รับสิทธิ์รับประทานอาหารกลางวัน 2 ที่นั่ง*
กำหนดทานอาหารวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 – 14.00 น. ที่ร้านบ้านขนิษฐา เดอะ เฮอริเทจ ชั้น 4 ไอคอนสยามกิจกรรมพิเศษเฉพาะวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เท่านั้น
รับ VIZ POINT X5** เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 2,000 บาทขึ้นไป ที่ไอคอนสยาม

 

เงื่อนไข

-  *โปรโมชั่นเฉพาะสมาชิก VIZ Card ที่มียอดซื้อครบตามเงื่อนไขเท่านั้น
-  สมาชิกฯ จะต้องเข้าร่วมรับประทานอาหารตามรายการอาหารและวันเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนดให้เท่านั้น
-  สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกฯ ที่ติดต่อลงทะเบียนก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน
-  1 สมาชิก ต่อ 2 ที่นั่ง ต่อ ปี ตลอดรายการส่งเสริมการขายภายใต้ชื่อกิจกรรม Gourmet Journey 2019
-  สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกใหม่ ที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม Gourmet Journey 2019 เท่านั้น
-  **VIZ POINT X5 เฉพาะสมาชิกที่ร่วมรับประทานอาหารในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เท่านั้น
-  คำนวณยอดซื้อขั้นต่ำ 2,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกินยอดซื้อสูงสุด 10,000 บาท
-  คะแนนสะสมจะโอนภายใน 30 วัน หลังจบรายการ
-  สมาชิกฯ จะต้องนำใบเสร็จภายในวัน ไปติดต่อและสะสมยอดที่ VIZ Lounge ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ หรือ ชั้น G สยามดิสคัฟเวอร์ เท่านั้น
-  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้คะแนนหากสมาชิกฯ ไม่มีรายชื่อลงทะเบียนตามที่กำหนดเท่านั้น
-  คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
-  สอบถามเพิ่มเติม VIZ Lounge ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ โทร. 0-2685-2222 หรือ ONESIAM Infinite Lounge ชั้น M ไอคอนสยาม โทร. 0-2495-7011