BACK TO EXPLORE

ONESIAM All Day All Style

21 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2562

สมาชิกบัตร VIZ CARD ที่ช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามดิสคัพเวอรี่ ครบตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด รับทันที Siam Gift Card มูลค่าสูงสุด 3,500 บาท

- ช้อปครบ 20,000 บาทขึ้นไป
  รับ Siam Gift Card 200 บาท สำหรับใช้บริการในร้านอาหาร Dining (จำกัด 500 สิทธิ์ตลอดรายการ)
- ช้อปครบ 50,000 บาทขึ้นไป
  (ใบเสร็จจาก 2 ร้านค้าขึ้นไป / มูลค่าขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ)
  รับ Siam Gift Card 800 บาท สำหรับซื้อสินค้าร้านค้าในกลุ่ม Fashion (จำกัด 200 สิทธิ์ตลอดรายการ)
- ช้อปครบ 200,000 บาทขึ้นไป
  (ใบเสร็จจาก 2 ร้านค้าขึ้นไป / มูลค่าขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ)
  รับ Siam Gift Card 3,500 บาท สำหรับซื้อสินค้าร้านค้าในกลุ่ม Lifestyle (จำกัด 50 สิทธิ์ตลอดการ)

หมายเหตุ: จำกัดการแลก Siam Gift Card 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน (รวมทุก Tier ยอดซื้อ), จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ/รวมทุก Tier ยอดซื้อ (สิทธิ์มีจำนวนจำกัด), Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 62 เท่านั้น


เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าแต่ละศูนย์ฯ มาแลกรับ Siam Gift Card ตามเงื่อนไขของแต่ละศูนย์ฯ ภายในวันเดียวกันเท่านั้น
2. Siam Gift Card สามารถใช้ได้ที่กลุ่มร้านค้าตามที่ระบุหลังบัตรเท่านั้น
3. Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 62 เท่านั้น
4. จำกัดการแลก Siam Gift Card 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน (รวมทุก Tier ยอดซื้อ), จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ/รวมทุก Tier ยอดซื้อ (สิทธิ์มีจานวนจากัด)
5. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้นหรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของสมนาคุณเท่านั้น
6. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ + บัตรประชาชน และ บัตรเครดิต + เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
7. พนักงานขายของร้านค้าเช่าหากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเองไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายใดได้
8. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, ร้านทอง, การจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริง หรือ การจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้, การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange) ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด
9. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับของสมนาคุณอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ไม่สามารถนำมาแลกรับของสมนาคุณอื่นๆ ได้อีก
10. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับของสมนาคุณ
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
13. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
14. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ของสมนาคุณที่ได้รับไปแล้ว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15. ในกรณีเกิดข้อพิพาท คาตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด


VIZ NEW MEMBERS Enjoy VIZ WONDER

รับทันที ! ของรางวัลสุดพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิก VIZ-Card White หรือ VIZ-Card Titanium
สมัคร VIZ CARD ได้ที่ VIZ Lounge ชั้น G Siam Center และ Siam Discovery
เงื่อนไขตามที่บริษัทกาหนด โทร 0 2658 2222 / 0 2655 0339


สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน** (สำหรับการซื้อ Siam Gift Card)
เมื่อจ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
**เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการรับ Siam Gift Card / เงื่อนไขตามที่แต่ละธนาคารฯ กำหนด

สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 19%**
**- เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ กำหนด หากลูกค้าทำรายการผ่อนชำระกับทางธนาคารแล้วจะไม่สามารถรับสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้อีก
- ลงทะเบียน ณ จุดแลกของสมนาคุณ เคาน์เตอร์ Redemption

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิก