BACK TO EXPLORE

VIZ Card : SUKI MASA

26 สิงหาคม – 30 สิงหาคม 2562

ต้อนรับ Japanese Sukiyaki Kansai Style แบบดังเดิม อายุกว่า 100 ปี พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคุณ

สมาชิก VIZ Card  50 ท่านแรก*

- รับฟรี Special Wagyu Beef A la Carte มูลค่า 500 บาท เมื่อสั่ง Set Wagyu Beef A5 มูลค่า 1,500 บาท
หรือ
- รับฟรี Kurobuta Pork  A la Carte มูลค่า 180 บาท เมื่อสั่ง Set Shabu Shabu Kurobuta Pork มูลค่า 450 บาท

เงื่อนไข
· โปรโมชั่นเฉพาะวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2562 เท่านั้น
· เฉพาะสมาชิก ONESIAM VIZ CARD 50 ท่านแรก เท่านั้น
· สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกฯ ที่ขอรับบริการที่ร้านค้าก่อน ได้รับสิทธิ์ก่อน
· สงวนสิทธิ์ 1 สมาชิก ต่อ 1 เมนู ต่อ 1 โต๊ะ ตลอดรายการ
· ราคาข้างต้นยังไม่ร่วมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่ม
· โปรโมชั่นเฉพาะสาขาสยามพารากอน เท่านั้น
· โปรโมชั่นไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือส่วนลดอื่นๆได้
· คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
· เงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนดเท่านั้น
· ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้สมาชิกฯ ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ร้าน SUKI MASA ชั้น G สยามพารากอน โทร. 0-2129-4880