BACK TO EXPLORE

VIZ Card : Gourmet Journey Season II (Kamui Hokkaido Dining)

10 สิงหาคม - 25 สิงหาคม 2562

ช้อปครบ 100,000 บาทขึ้นไป ภายใน 1 วัน ที่สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม

รับสิทธิ์รับประทานอาหารกลางวันฟรี 2 ที่นั่ง ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 14.00 น. ที่ร้าน KAMUI HOKKAIDO DINING ชั้น 4 สาขาสยาม ทาคาชิมะย่า ไอคอนสยาม (รวม 18 รางวัล / รางวัลละ 2 ที่นั่ง)

เงื่อนไข
1. โปรโมชั่นเฉพาะสมาชิก ONESIAM VIZ CARD ที่มียอดซื้อครบตามเงื่อนไขเท่านั้น
2. สมาชิกฯ จะต้องเข้าร่วมรับประทานอาหาร ตามรายการอาหารและวันเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
3. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกฯ ที่ติดต่อลงทะเบียนก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน
4. สงวนสิทธิ์ 1 สมาชิก ต่อ 2 ที่นั่ง ตลอดรายการ
5. คะแนนสะสม X5 คำนวณยอดซื้อขั้นต่ำ 2,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20,000 บาท เฉพาะวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เท่านั้น (เทียบเท่าสูงสุด 4,000 คะแนน)
6. คะแนนสะสม X5 สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกฯ ที่มาร่วมรับประทานอาหารกับกิจกรรม ONESIAM VIZ CARD: Experience Gourmet Journey II เท่านั้น
7. คะแนนสะสม X5 สมาชิกฯ จะต้องนำใบเสร็จ หรือสลิปบัตรเครดิต มาติดต่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่ ONESIAM INFINITE LOUNGE ชั้น M ไอคอนสยาม เท่านั้น
8. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆ ได้
9. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

สอบถามเพิ่มเติมที่ VIZ LOUNGE ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ โทร 0 2658 2222 และ ONESIAM INFINITE LOUNGE ชั้น M ไอคอนสยาม โทร 0 2495 7011