BACK TO EXPLORE

Siam Discovery World Fashion Trend 2019

6 กันยายน - 8 กันยายน 2562

รับฟรี Cash Coupon มูลค่ารวม 2,000 บาท เมื่อซื้อสินค้า Fashion 10,000 บาทขึ้นไป จำนวนจำกัด 50 รางวัล

เงื่อนไข
1. รับฟรี Cash Coupon เมื่อซื้อสินค้า Fashion ที่ Siam Discovery ชั้น G, ชั้น M และ ชั้น 1 เฉพาะสินค้าและแบรนด์ที่ร่วมรายการเท่านั้น
2. ลูกค้าจะได้รับ Cash Coupon 1,000 บาท จำนวน 1 ใบ ใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้าถัดไป 4,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ และ Cash Coupon 500 บาท จำนวน 2 ใบ โดยคูปอง 1 ใบใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้าถัดไป 2,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
3. จำกัดจำนวน 50 รางวัลตลอดรายการ
4. จำกัดสิทธิ์ลูกค้า 1 ท่าน / 1 รางวัล ตลอดรายการ
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย