BACK TO NEW IN
Move your mouse over Image or click to enlarge

Colourful Bangkok picture

OP POSTCARD
Color : Multi-Color
Floor : 4

PRODUCT INFORMATION

สินค้าสไตล์ Illustration ที่หยิบจับความเป็นไทยรอบตัวมาเป็นส่วนประกอบในการแสดงอัตลักษณ์ของประเทศไทย เช่น เรื่องราวของผู้คน สถานที่ท่องเที่ยว วิถีชีวิต หรือประเพณีไทย โดยถ่ายทอดผ่านลายเส้นน่ารัก สีสันสดใส เพื่อที่จะส่งต่อความสุขของชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวประเทศไทย


LIFE STYLE'S INSPIRATION