BACK TO NEW IN
Move your mouse over Image or click to enlarge

Levi’s Pride Collection 2017

LEVI'S
Color : White
Floor : 1

PRODUCT INFORMATION

Levi’s Pride Collection 2017 คอลเลคชั่นเสื้อผ้าที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการต่อผ้าขนาดใหญ่เพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ รวมถึงเสื้อผ้าของผู้ที่ออกมาเรียกร้องความเท่าเทียมกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อสู้กับการดูถูกหรือเหยียดหยามในสังคม และหยุดการกระทำที่ไม่ดีเหล่านั้น โดยใช้แฟชั่นเป็นเสมือนเกราะป้องกัน สะท้อนสิ่งที่ผู้สวมใส่รู้สึกในใจและประกาศกร้าวความจริงให้ทุกคนในสังคมรับรู้ พบกับ Levi’s Pride Collection 2017 ที่ร้าน Levi's ชั้น 1


LIFE STYLE'S INSPIRATION