BACK TO NEW IN
Move your mouse over Image or click to enlarge

Recycle By Cyling

BANGKOK BIKE ARCADE
Color : Multi-Color
Floor : 4

PRODUCT INFORMATION

Bangkok Bike Arcade แบรนด์ที่ทำเพื่อเป็น community ของคนรักจักรยานและสิ่งแวดล้อม เราสนับสนุนให้คนใช้จักรยานเพื่อลดการปล่อย CO2 และเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งในเมืองและต่างจังหวัด สินค้าที่เคยผลิตออกมา ได้แก่ t-shirt ลำลอง โดยเราจะสื่อเรื่องราวของการดูแลสิ่งแวดล้อมผ่านทาง slogan ใน t-shirt ของเราในแต่ละรุ่น โดยหวังว่าข้อความที่เราสื่อสารจะไปถึงผู้รับสารและทำให้เกิดการกระตุ้นเตือนให้เกิดสำนึกในการอยู่ร่วมและปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับสังคมรวมทั้งพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยอย่างเป็นมิตร

CONCEPT & INSPIRATION

สินค้าที่ทำขึ้นสำหรับ ห้าง Siam Discovery เนื่องในการเปิดตัวรูปลักษณ์ใหม่ คือ slogan t-shirt กับ wording "Recycle By Cycling" concept ที่ส่งผ่านความรักและห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงความปรารถนาดีต่อผู้ที่ได้รับข้อความนี้ นอกจากนั้นยังมี หมวกทรง sport ในแบรด์ลูกชื่อ Cycling Jaxx สีสวยสดใสสำหรับนักปั่นทุกเพศทุกวัยอีกด้วย


LIFE STYLE'S INSPIRATION